Shopping Cart

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Hãy quay lại và chọn cho mình sản phẩm yêu thích bạn nhé


TIẾP TỤC MUA HÀNG

Đặt Thiệp với số lượng ít thì sao?

Đặt Thiệp với số lượng ít thì sao?

Với khách hàng đặt số lượng ít, thiệp cưới Sala vẫn nhận in bình thường, tuy nhiên để đảm bảo đủ chi phí, Sala sẽ tính như sau:

Số lượng đặt thiệp dưới 300 bộ / lần đặt Sala sẽ tính phụ thu 50.000 đồng

Số lượng đặt thiệp dưới 200 bộ/ lần đặt Sala sẽ tính phụ thu 100.000 đồng